top of page

UEN NANOU

Ai batira tangirana i nanou

Are I a uotia ngai


Bwa iririan rabwatau ni mamatu

Ni katoa bongi te ue


Chorus

Ue ue ue uen nanou ee

Tai mwanuokai ne tai kaaki taekau

Bwa ti ngkoe ne uen nanou

An tai manga burakeweai


Ma I aki kona ni mwanuokiniko

Ni bong aika a bati


Bwa e taonai te angibuaka ae bati

Ngkana I a uringko ngai


Chorus


Au kanuringa tarakini matana

Ngkana I nakonako


Bwa I a tio ni mwamwaninga nako

E bakabureai raou


Chorus

bottom of page