top of page

Tina taua

//Tia roko nte bong aio tairikin te bong aei

Kukurei tina kukurei

Tia manga itaramata naba

Ngaira ni kabaneira

Te moangare te kimareirei

Sa ra ra..ra ra..ra ra ra ra

Ni kamwaiea kamwaiea//


Chorus

Tina taua @ 3 times

taua tii eh eh taua

Tina koona tina nimtia

Tina kona nimtia ti eh eh

Taua


//Teirake ngkoe te roronga

Teirake katika toam

Te ataeinaine ae bon am size

Teirake saunimwane

Teirake katika toam

Saunaine mamaten nanom

Tia mwaninga ngkai tia mwaninga

Ni kamwaiea, kamwaiea//


Chorus


Taraia

Tiroia

Kaminoa

Katioa

Ioia

Nako nano

Nako eta eta eta eh

Ioia ioia ioia nao

Ioia ioia ioia nee

Mwaie mwaie mwaie nee

Mwaie mwaie mwaie nao


Chorus


Notes for non I-Kiribati

The lyrics and vibe of this song is all about island twisting and dancing. Shake the booty, grab your dance partner, gripping on your partner and all 😀


bottom of page