top of page

"Tina bane n tei" - Lyrics by Finnian MK Kirata

\\Tina bane n tei man taratara

Mwiin ana mwakuri nako

E anganai te taninga marau

E kairirai raoi//


Chorus

\\Ao I weweteia ni bwanaau (bass – E ongo)

E kantaningania nanou (bass – E ongo)

Ao e ongo Au bubuti (bass – E ongo)

E kairirai raoi (bass – E kairirai)//


\\Bon te toro Ngai akea maneu

Ao I karaoa ae riai

E anganai te totokanikai

E kairirai raoi//


Chorus X2


\\E kairirai raoi//

bottom of page