top of page

TEN TAKAM TERIBUAKA

Bobora n tarakinan arou ..ma kain abau

E motika roou, ea kitanai

E nako Tarawa… e aki manga oki .. Ia tiku ma natiu


E burebureai e manai

Ba ngaia ea manga

Roko irouni buuna ae buuna ni mare

Akea na kanga ao ..ngai ae Nei Tiebwebwe I aki kaangaki


Ia tokara nang ni boo..rau nako Tarawa

Ia uakenakena ma natiu n ririmwina nako

Ma ia titiraki nako iai aram…E memena iaa …te batubatu raa

Ten Taakam ten teribuaka.


Kakawau ma kakananoangau

I aon Tarawa, korakai nanou ni ukoukoria

Ia tatangintangi nako Bikenibeu nako Betio


I katoa tai ni ririmuina, n rimui ria nako

e taea ni baeai nako ma natiu

tia buraburaki te koraki ae bati ma ia mamaa


Ia tokara nangi boo..rau nako Tarawa

Ia uakenakena ma natiu n ririmwina nako

Ma ia titiraki nako iai aram…E memena iaa …te batubatu raa

Ten Taakam ten teribuaka.


Ia kua ni butia ba e nang kauomanira

E ka bibii ao e ka betebete

E taku n ana taeka ba tao te baba ngai mai Kuria

Kakawan aroaroau aei tera ae nang karaoia

I aki ota kanga marebuna

Matoan te iango.. ia betinako I aki manga uring


Ia tokara nang ni boo..rau nako Tarawa

Ia uakenakena ma natiu n ririmwina nako

Ma ia titiraki nako iai aram…E memena iaa …te batubatu raa

Ten Taakam ten teribuaka.


(Instrument)


Ia tokara nang ni boo..rau nako Tarawa

Ia uakenakena ma natiu n ririmwina nako

Ma ia titiraki nako iai aram…


E memena iaa …te batubatu raa

Nan Takam ten teribuaka. (x3)

bottom of page