top of page

TEIRAKEN TE MAN by Tekaiti Moote

Teiraken te man e nang kiba nakea

E nang tiku ia i aoni mwangan te kai

E nang kiba nako n aki manga oki

N okira abana are e tangiria


Chorus ibukin 1&2

Ngaia uen te kai

E nang kiba nakea?

E nang tiku ia ngkai?

E nangi nako n aki manga oki


Ngkana I tabe n ongo tangitangin te man

Ae e tangi ni kaawa e kananoanga

E kananokawaki n aroarona

Bwa e a aki koro raoi bukin au kantaninga


Chorus


Kam bia uringai ngkami raou ni bane

Bwa I a irira te nanai ni man

Are e kiba i eta ieteni Maiana

Are e raroa nako mai abau


Kabanea n Chorus

Ngaia Nei Tabeta

E nang kiba nakea?

E nangi tiku ia ngkai?

E nangi nako n aki manga okibottom of page