top of page

Te Ue ae aki rau

//Ueeraken nanou n noran te uee are

Ae e boou man raka taraana

Inanon au tai n reirei ao

E a reke nanou irouna

I kan anaia bwa ueen tanigau

Ma ai boni buren matau

E tii anganai moana ae e raoiroi

Ma ngaia bon te ue ae aki rau//


//Au iango ni kabane ibukim

A bon tauraoi irou

Ai matebuakara ngai n taiia kukurei ma ngkoe

Au iango ni kabane ibukim

A bon aki koro bukiia

Eng eh terana ma I aki bwerengaki iai


Haha ni kukurei n ana tangira n tua te Uea

Oh my one roko eh oh tei ru (kaeta taekan aio pls)

Haha ni kukurei n ana tangira n tua te Uea

I a mamauri eh teraoi te tabomoa//bottom of page