top of page

TE TANGIRA AE KAMAMATE

Te tangira ae kamamate

E aki ongea raroan ana tabo

Banana kainikatikun neiei

E kaitara ma te Boboti

(x2)


Raou ae tangiraki

Nei te ngeri maoto neiei

Ribamaina, e kakate tarana irou

Raou ae ko tangiraki (raou ae ko tangiraki), tei Tuvalu

ngai raom ae Turara.


Ana tabo ni makuri neiei

Te tourism ae ko tangiraki irou

Ko na tetekeraoi inanon am bong

Te mauri te raoi ao te tabomoa

(x2)


Raou ae tangiraki

Nei te ngeri maoto neiei

Ribamaina, e kakate tarana irou

Raou ae ko tangiraki (raou ae ko tangiraki), tei Tuvalu

ngai raom ae Turara.

(Instrument)


Raou ae tangiraki

Nei te ngeri maoto neiei

Ribamaina, e kakate tarana irou

Raou ae ko tangiraki (raou ae ko tangiraki), tei Tuvalu

ngai raom ae Turara.

bottom of page