top of page

TE MWENGA AO TE KAINGA by Kamauti

Ongora Kiribati, tangin nanou

Te katei ae aki karau nano

N aia waaki au karo ake a tabekai

Tao kioina ba tiaki oin natia ngai


Chorus

Te mwenga te kainga

Banraeaba, koa tiku ko tei araroa

Ti ibukin te riribai, ma te kabwaia

(u) Bwa ea reke abau,

Te mauri, te raoi ao te tabomoa


Ai kamira Bikenibuti

E bakarereai,

Ba ni menau i Melbourne, i Aotiteria

Ea roko irou teng Kuti, ae katangi nano

Ba mawau, kainabau ma natiu irouia


Chorus


I kabwaia man tekeraoi tengai

E raramwaneai te babaruaki

N arau ae karawe inanon wiia

Kiribati, Tebetebeke ao te aonnaba


Chorus


Te Atua ae Tamara ae moan te mwaaka

Kakabwaiaira n ara tabo ae ti beku iai

Kawakinira n nuni baim ae akoi

Ngkai, ao ningabong ao n aki toki


Chorus

bottom of page