top of page

TE BWAARA N TABITEUEA

Ai kamira ngkae e a irirai tangirana

Ao ngaia are e karaua ni baka n aki ataibwai

Ai kamira ngkae e a irirai tangirana


Ao ngaia are e karaua n aki bwebwerengaki iai


Chorus

I aki rarau ni matu n tangirana

Ao ngaia e bon rarau ni matu

I tangiria ma au karo ma au utu

Ao ngaia e ribai ma ana utu

Te rikia n Tanaeang

Te bwaara n Tabiteuea ma Maiana

Nei te Ribamaina ni kakateke abam neiko

A bia tangirai am bu

Neiko uringai bwa I tangiriko


E tuangai be ribai te Tama bwa te Kamatu Teng Ngai

Ao ngai I tuangnga bwa I kona ni iria nakon te Katorika


Ma ngaia e mwanaai bwa bon nanoia kaaini batana bwa a aki tangirai

Ao a taku bwa I ribwa ma ni mwaiti n aomata


Chorus


I tuangnga bwa I kan riki n ti te irikona ma ngaia ma e na kangara

E rawa ni itomaki ma Ten Tekananoanga

E taku bwa e taninga bairean taekana mai Tabiteuea mai iroun tinana

Ao ana utu ma e keweai ma I a kaawa ngai


Chorus

bottom of page