TE BWAARA N TABITEUEA

Ai kamira ngkae e a irirai tangirana

Ao ngaia are e karaua ni baka n aki ataibwai

Ai kamira ngkae e a irirai tangirana


Ao ngaia are e karaua n aki bwebwerengaki iai


Chorus

I aki rarau ni matu n tangirana

Ao ngaia e bon rarau ni matu

I tangiria ma au karo ma au utu

Ao ngaia e ribai ma ana utu

Te rikia n Tanaeang

Te bwaara n Tabiteuea ma Maiana

Nei te Ribamaina ni kakateke abam neiko

A bia tangirai am bu