top of page

TE BONG ARE TE KABONG

Te bong are te

Kabong I aki noriko

Motin au taeka nakoim ne

Bwa I tangiriko


Chorus

Ko taenoa te nako ni boborau

Ko kan nako n irira te boborau

Ni ieiea nanom


N na tiriwetea aram

Nei Aroua an rairaki

Nna tuangko nanou ne

Bwa I tangiriko


Chorus


N na tei ni karia ngai

E a ria mauna

Baona te aake ni borau

Ni ieie i marawa


Chorus

bottom of page