top of page

TANGITANGIA NATIRA NI BAKI

Ai tikara ao ai kakukureira

Te mwakuri i aon te tabo ae Banaba

E karika te uringaba mwanuokinara

N te kaibuke i nanon teniua namwakaina


Chorus

Tangitangia natira ni baki n te karangaina

E karika te tang ma te kananokawaki

Karaui nanomi be tuai man roko naba te kaako

Kanaia te bwabwaia ma nimaia te ran


Bon taani mwakuri ngaira n te Tautaeka

Ao tera arora are ti nang karaoia

Bwa I-Abatera ngaira n te tabo aio ko ribuaka

N am moti onoua te wiki e na roko te kaibuke


Chorus


Ara iango ni kan taetae ma ara koraki

Ma e na kanga ao are e uruaki naba te uaereti

Ma e rabwa Uean te maiu be karekea te marurung

Te mauri te raoi ao te tabomoa


Chorus


bottom of page