top of page

Tabekan te iango

Tabekan te iango iaon Betio

E karekea te reitaki te tangira

Kakoraoan nee mai irou

Am karo te ika bwara

Koron miin te birita

Iaon abam neiko


Ngke ko mena n am tabo

I teora i Maiana

Tia reitaki n tii teutana

N te tangira


Chorus

Rairaki tanimai ngkoe Nei Tebota

Okira am tangira

Bita nanom imwiina

Irouia am koraki nako

Are katekebuakako te iango nako

Tina uaia n bwaina

Abara te tangira

Man reitia man tomaia

Ngai ma ngkoe nee

Okirai Nei nanou

Are i tangiria


Mwanangau nte motor n kaea

Aban Nei nanou

Boborau imarenan Tarawa ma Maiana

Mwaneai tauai bwa Nna reitia

Ma ngkoe neiko

Ike e a nako te berita

Ma te tangira


Imarenau ma ngkoe

Nei nanou

Te mauri ao te raoi

Iaora ni bane


Ai ribuakara nanon Tiiman

Nei Kuuma

Are I kukukung man riribai

E aki tangiria natiu

Natin tariu

Are kona mwaneia man tobwaia

Ni kawakiniira


E a tang nanona tiaki ana utu ataei

Mena iroura tinara

Bwa ti tangiriko


Chorusbottom of page