Tabekan te iango

Tabekan te iango iaon Betio

E karekea te reitaki te tangira

Kakoraoan nee mai irou

Am karo te ika bwara

Koron miin te birita

Iaon abam neiko


Ngke ko mena n am tabo

I teora i Maiana

Tia reitaki n tii teutana

N te tangira


Chorus

Rairaki tanimai ngkoe Nei Tebota

Okira am tangira

Bita nanom imwiina