top of page

Tabekan te iango

Tabekan te iango iaon, Betio

E karekea te reitaki, te tangira

Kakororaoan ne mai iroum

Am karo te ikabwaara

Koron nei n te berita iaon abam neiko

I ke ko mena n ma tabo

I Te Ora Maiana

Ti a reitaki n ti teuana, te tangira


chorus:

Rairaki tanimai Nei Tebota

Okira am tangira

Bita nanom n iira nanoia am koraki nako

Ti na uaia ni bwaina, abara ae te tangira

Ma n reitia ma n tomaia, ngai ma ngkoe ne

Okiraki nei nanou, Are I tangiria


Mwanangau n te mooto ni kaea

Aban nei nanou

Boborau imarenan Tarawa ma Maiana

Mwaneai tauai bwa nna reitia, ma ngkoe nei neiko

I ke a nako iai te berita ma te tangira

Imarenau ma ngkoe, Nei nanou

Te mauri ao te raoi, iaora ni bane

Ai ribuakara nanon , Ne ko bae

Are I a koukou ma n riribai

E aki tangiria natiu, natin tariu

Are ko na mwaneia n tobwaia, ni kawakiniira

E aki tang nanora, tiaki aia moti ataei

Mena iroura tinara, bwa ti tangiriko


chorus:

Rairaki tanimai Nei Tebota

Okira am tangira

Bita nanom n iira nanoia am koraki nako

Rairaki tanimai Nei Tebota

Okira am tangira

Bita nanom n iira nanoia am koraki nano

Ti na uaia ni bwaina, abara ae te tangira

Ma n reitia ma n tomaia, ngai ma ngkoe ne

Ngai ma ngkoe ne

Okiraki nei nanou

Are I tangiria


bottom of page