top of page

REREKEN AU IANGO

Rereken au iango ngke I noria i matau

Manennantin au taeka ni kewe ni kakataiko ngai

Bwa I kakataiko ne ma ko bon ata nanou


I taaniko I tangiriko n te koaua


Chorus

E boini mwaena te nikabubuti

E ukeaba nanona be kan rimarenani kain Tarawa Teinainano

E boni koaua manga reken te tai

Te rebwerebwe raraun Takoronga Betio town


E bwara nanou n au iango e a tau ma N nang kanga

A tinewangaea au iango natiu aika a bati

Ko a aitara ma tabetabeu raou ae ko

tangiraki Ururingam e teimatoa naba irou


Chorus


N na tewea waau ne e itirua i etani Makin

N na ririakina abau Tarawa te kan rerei

Bwa I rawa n aitibo ma marebuni marawa

I kabwaia ngai e reke abau I a mauri o


Chorusbottom of page