top of page

Ngai Teema

\\Kananoangau mai iroum Neiko

Ngai Teema I a kaawa n au tangira

Nanou ma ururingam e aki buua

E a tiku mani maeka inanou//


Chorus


Natiu I ataia ngai bwa ko tuai

Nna katau n tuanga Nei Mamma

Bwa e tangiria nanou n tiku ma ngaia ha ha

Bwa tina uaia ni kukurei


\\Buokai raou kabwarai nako

Bureu n bane nakoia am koraki

Ngai Titere tauai bwa bon raou ngkoe

E a kaawa nanou n tangiriko//


Chorus

bottom of page