NEI UAATI

I nanoni weneweneu I tabe ni iango ngai

Bwa tera aron te ang ae e wai mai maiaki

E uoti boini ue aika a boiarara


Ma kateken ueni kain abam


Chorus

Nei Uaatin nanou

Rikiau ake i nikun te ntanini

E uki angina e mwaitoro angina e kanauki angina

Bwa nneu ni kakareke tangira


A tangitang kiakia ni kiba mai aon tari

A bukania ni mwemwen te nenebo

Bururun moani waeia i nanon miu

A taonai i nanon au tai ni matu