Nei Toabo

E aera e aera ngkai

Ai tera ae e a riki nakoiu

N reken ana ware neiei

Be na bubutia te minita

Are e roko i aoni Butaritari

Ibukini kaukan Te Mautari

E a toki nanona be a kiba

Mai rarikin raona aio


Chorus

Ne ne Nei Toabo ai kakamira nanom

Ae te kakai tataenoa ao I tuai bure naba teutana//


E karaba nakona mai irou

Ao ngke I ataia ao N na irianna

Ai raroa Kuma ma Tabonuea nnen te wanikiba