top of page

Nei Toabo

E aera e aera ngkai

Ai tera ae e a riki nakoiu

N reken ana ware neiei

Be na bubutia te minita

Are e roko i aoni Butaritari

Ibukini kaukan Te Mautari

E a toki nanona be a kiba

Mai rarikin raona aio


Chorus

Ne ne Nei Toabo ai kakamira nanom

Ae te kakai tataenoa ao I tuai bure naba teutana//


E karaba nakona mai irou

Ao ngke I ataia ao N na irianna

Ai raroa Kuma ma Tabonuea nnen te wanikiba

I a ongotao iroun te turaiwa ngke e a bong

E a tibwa oki ana motoka


Te Kabong te bong aio

Waniua n Tebetembwa

Te ririki waniua waniua

E a korea waniua te iango


Ti etina ngkana e a manga oki

Au man ae e a karairaki


E anoiko natim aio

N toan te bong ao te ngaina


Chorus


Chorus

bottom of page