top of page

Nei Tiina

Maereren rabwatau

Iaon au tabo Bikenibeu

Iangoan au tangira irou

E rikirake inanou

Nei nanou oh ko mena ia ngkai

I a kua n ukoriko nako

Nei Tiina


Chorus

I a kaawa ngai Eken Taumauri

Uringai inanon am tai ni bane

Mwaneai raoi ngai bwa I Tangiriko

Nei temamai ni mwamwaototo inanou


N tokau ngai iaon te bwati (bus)

Ni kaea am tabo Betio

Man titiraki nakoia

E mena ia Nei nanou

Nei nanou oh ko mena ia ngkai

I a kua n ukoriko nako

Nei Tiina


bottom of page