top of page

Nei Ririemwa

Teiraken nanou Ma au kantaninga

Bwa nnang kitana tangintebu

Ma e a rawa nanou iai

Nna iranna ngke e a roko

Te tai ni mwananga nako

N oki nako aon abau

Maiana ae tangiraki

Chorus

Tia kaboo nei raou ae ko tangiraki irou

Ba Nei Ririemwa ae ngaia bwakan nanou

E a roko te tai te raure imwin te bobotaki

Ma tangiram are iriau iaoni Maiana

Nang tabeka bwanan nanou

Ni bubuti nakoia am koraki

Ni kabane kam bia buoka

Nanou n tangiran te Uee

Aban neiei bon Butaritari

Are I a wene nibwaraea ngai

Ni katoa te bong nako Ti te Mauri naba ngai

bottom of page