top of page

Nei Radio Terminal

N nangi tabeka nanou nanou e

Tangin te ukirere ma te kita


Bwa e na ewaewati marenan ana iango

Airiin matan te mon e bwaka nanou irouna


Chorus

Nei Radio Terminal

Ko na tomaai nakea

An na tomaai nakoim

Bwa ti na bauta moan te nano

Te nano n tangira

Raoraonai bwa N nangi bwara


Mwamwanangana i aoni kawaina

Nei Tekakainareke n riba uraro mai

E uotia te Yamaha nakon ana mwakuri


I mainikun au tabo prison Takoronga Betio


Chorus


BTC 1908 motorcycle

E mamaekana nanou tangitangini bwanaana

Bon te tia tomaira neiei ma taian islands

Ngkana ti tangiria n taetae nako aon aba


Chorus
bottom of page