top of page

Nei Bibitoi

Nei Bibitoi Nei Bibitoi

Ko toka i mwaangan te kai

Te kai te kai ae boiarara

Ko kinika uena

Ko katekea i taningam

Ko taku bwa e aki wanawana

Nei Bibitoi


//Ai iraua ne tataningam

Ko taku bwa ko na roko irou//

bottom of page