top of page

Nei Arintetongo

E a katau karairakin Nei Arintetongo

Ni kaeta Abaiang ma Butaritari

Ma te kuba tera ngke e a rebwetaua te intin

Te kabuanibwai ae rina n reke iai


Chorus

Nei Arintetongo oh

E rara nanom tao ko a kua

E a rianako am beku ibuakoia raraom nako

Nei Arintetongo oh

Okira am marawa akea tukam iai

Ao iriam te mauri te raoi ao te tabomoa


Reken te moti bwa te mananga nako Suva

E na bon tiku teniua tabun te namakaina

Tina taon nanora ibukin Nei Arintetongo

Kababanei raoi arom iaon am atinikana


Chorus

Nei Arintetongo oh

Kaeta moam okira Kiribati

Ko buti iaon taari ao ko kiba n raku i moamoa

Nei Arintetongo oh

Okira am marawa akea tukam iai

Ao iriam te mauri te raoi ao te tabomoabottom of page