Manangau nako Biiti

Mwanangau nako Biiti

Iaon au kaibuke Nei Kaneati

I a roko n atimwokorona ae Rabi, e tangiraki

Ti a rororake ikekei, ngke tanemaeo taai

I a bwakarake ngai oh, iaoni uabuna

Kukurei te ngai

Bwa e a reke ueen nanou

Mataiakina ngai, e maiureirei ao e raraititi

Kabaea au tangira ma ngaia

Bwa na manga nako ngai

N oki nako Kiribati

I a manga oki n anaiko ngaiChorus

Oh ai kakakamimira taraan ueena nako