top of page

Manangau nako Biiti

Mwanangau nako Biiti

Iaon au kaibuke Nei Kaneati

I a roko n atimwokorona ae Rabi, e tangiraki

Ti a rororake ikekei, ngke tanemaeo taai

I a bwakarake ngai oh, iaoni uabuna

Kukurei te ngai

Bwa e a reke ueen nanou

Mataiakina ngai, e maiureirei ao e raraititi

Kabaea au tangira ma ngaia

Bwa na manga nako ngai

N oki nako Kiribati

I a manga oki n anaiko ngaiChorus

Oh ai kakakamimira taraan ueena nako

A tikauarerei man tamaroa

E a reke nanou bwa tera ngke e a reke irou

Are i tangiria

Maron Rabi neiei

E bwaka nanou irouna

Nna mwanemwaneia ngkai

Nte bong ae koraki

Itibwereren Tarawa ngkai

Ae tangiriko

Rongorongou nako

Aika a karika bwaran nanou

Tai karin taekau nako

Bwa bon te kewe

Tangiram inanou neiko

E nene ni matoatoa irou

E riki bwa buren au iango, ngkana I a uringko ngai


Te moti nakoiu mai Kiribati, bwa na manga Toka ngai n nei Moaika

Akea bwa e a manga reke mwanangara nako Biiti bwa ti na akawa iai

I a roko I Rabi ngai

Bwa nna noora ueen nanou

E matariaoai aue, ai kawara ngai irouna


Chorus

Oh ai kakakamimira taraan ueena nako

A tikauarerei man tamaroa

E a reke nanou bwa tera ngke e a reke irou

Are i tangiria

Maron Rabi neiei

E bwaka nanou irouna

Nna mwanemwaneia ngkai

Nte bong ae koraku

Itibwereren Tarawa ngkai

Ae tangiriko

Ten Tibere n Tarawa ae I tangiriki


Bwa nn


bottom of page