top of page

Manangam N nako Maeao

Mwanangam n nako maeao

Ne ma am bwaketi n ran

Ngarengarem neiko


E kakukureia tamneiu


Chorus

Tarani matan Nei Teiramwaoto irou

Ko ribamaina ko aki karaua nanou

Bwa te I-Tabontebike Nonouti

Ko kammarakai


Ti a ururing aroarora n raraun

Nakon aia tabo I-Amerika Ne

Ao ai kawaara ngai neiko

Ibukin tangiram


Chorusbottom of page