top of page

Ko mena ko mena ia n tairikin te kanimabong

\\Ko mena ko mena ia n tairikin te kanimabong

Akea bwa e a ing tanimainuku

Tia kabo boo rake iton ngaina

Tangitangira manin te karangaina//


Chorus

\\Ko tataea ni bweea marewen nanou

Ko tataea ni bwee

Ni kaingaina te tangira e kaawara raou//


\\Ururingai ma teiteim korean rabatam

E karika bwakan nanou iai

Motin nanou tongabirina bwa rekerekeu

Ni katei rian te kataura n aura matani boo//


Motin nanou tongabirina bwa rekerekeu

Ni katei rian te kataura n aura matani boo


Chorus
bottom of page