top of page

KGV/EBS School Anthem

\Aio ara reirei ae tatauraoi

Ni bubutimwaea te rikirake

Aika bon te nati ni Kiribati

Ake a na bon reke tibwangaia iai/


Chorus

(All) Aio KGV, Aio EBS

(Aine) Bon aio nnera, kainika tikura

Ae Bikenibeu ae bon te aba te kan

A ranga maiaona taiani kakukurei

Ma kaubwain te maiu aio


\ E a boni kakaman taubobonga

Bwa bon ana baire ara Tautaeka

Bwa e na boni buoka abara

Ni karekea nakoira te inaomata/


Chorus


\Ngkami taiani karo taian tibu

Kanakomaia natimi tibumi

Aio te tabo a na kabwaia iai

Man nabenabeaki iai ni bong nako/


Chorus


\Ngkami ngkoa natin te reirei aei

Taua matoa tibwangami n taainako

Katioa manuian KGV & EBS

Bwa e na nooraki iaon Kiribati/


Chorus

bottom of page