top of page

Keemai ngkoe Reta (tauai ni baim)

Keemai ngkoe Reta, tauai ni baim

E kainano rabwatau, n iaiangoiko

Inanon au tai ni wene, keemai ngkoe Reta

E tang nanou


Nei Reta n nanou

Ningai am tai neiko

Ko na tuangai aei

Bwa i kariaa ngai neiko

Nanom irou, e aki kona n toki

Ni katoa te bong ae koraki, tangiram


Kemai ngkoe Nei Reta, tauai ni baim

E kainano rabwatau, n iaiangoiko

Inanon au tai ni wene, keemai ngkoe Reta

E tang nanou


Ko anganai karauan nanou

Ko raraititi ngkoe ne

E a tau ma n nanoangaai, irarikin nanom


bottom of page