top of page

Kam na bane ni mauri raora !

//Kam na bane ni mauri raora (bass - mauri) @ 3 times

Inanon te bong aio//


//Tekateka raoi ma te rau (bass - te rau) @ 3 times

Inanon te bong aio//


//Kam na bane ni kakabwaia (bass - kabwaia) @ 3 times

N ana tangira te Atua//bottom of page