International Airport

International airport

E tei nte aokabu rake

Nei Taanga ueena ae boiarara

I matan te runga i Bonriki


Chorus

Bwa te ika bwaara n Arorae neiei

E kabo-bai ni baia i Tuvalu

Ma matana ae momoangare

Moana are e tataningiraki


Tikatikana inanon ana ruu

N ana tabo ni bubura kewe

Ma bwaina ae tiki iaon ribanaina

E katitika matan te bwaaroko


Chorus