top of page

Inanon au tai ni wene

Inanon au tai ni wene

Iaoni kieu

I ongo bwanan natiu

Ae tangiraki irou u u

I a kuba man teirake

Ao man taratara nako

Ao e a roko uringan natiu

Ae tangiraki irou


E roko irou te uringaaba

Ao te raraoma ae bati irou

E riki bwa tabeaingan au iaango

Ma kabwarai bureu

N au baire nakoim

Are ngaia ae karekea iai

Te raurenako


Chorus

Nna boni mena irarikim

Ko tangirai

Mani ririkataia

Ni karaua nanom

Ao ngkana arona I mena irarikim

Kona uringa bwa I bon tangiriko

Tera ngke I roko iroum

I mwaini bwakan rani matau


I a bon tiku ngai ma tinam

Ma te rawawata ae korakora

A bon rootaki nanora

Ao e uruaki

Ngkai akea ngkoe

Irarikina ai tera ti nang karaoia

Ti tiku ma tangiram

Tina tataro ibukini kawaim

Nakon tamam are i Kawara


Ko a nako ko a kiitaniira

Ti tiku ngaira ma uringam

Ara bau ma Ngkoe

Te mauri te raoi ao ai te tabomoa

Tangiram iroura e aki

Kona ni bua mai iroura

Tia kaboo natira

Ae ko tangiraki

Oh tia kaboo


Chorus @ 2 times
bottom of page