top of page

Ietan Banaba

//Ngke I mena ietan Banaba

Te bareboeboe

Ao tangiram e nuatabo irou

E rikirake inanou

E uruaki rabatau ma nanou (bass - nanou aio)

Ti ibukin tangiram ae bati irou//


Chorus

Engara te tai

Nna nooriko iai (nna tangiriko iai)

E tei otangau ma iroum

Bwa te tua (bass - matani tu)

E na tai bwara tangiram mai iroum


//Bon tii Riite ngai ae tei i uma ngkoe (bass - tei banaba ngkoe)

Ao ngai bwebwen te kai

Te nati n Arorae

Kamwaitoroan rabatau ma nanou (bass - nanou aio)

Ti ibukin tangiram ae bati iroum


Chorus


Note:

Taiaoka kaeti raoi mwanewen te kuna aei n ami comments inano


bottom of page