top of page

Iaoni maiura aio by Mwaroti Rimon

\\Iaoni maiura aio ti mwamwananga nako

A tiku raou nako kam tangiraki irou//


Chorus

\\Nanou e tiku iroumi

Te ururing ae bati irou

Ni karokoa te tai

Ara tai ni kaitibo//


Inanon au tai ni boborau nako

\\\Kawakinai Iesu///


Inanon au tai ni boborau nako

\\\Kawakinai Iesu///


\\Tiku n raroa nako

Iai te maroa irou

E botu nanou n tii ngai

Bwa kam raroa mai irou//


Chorus


Inanon au tai ni maroa n tii ngai

\\\Raraonai Iesu///


Inanon au tai ni maroa n tii ngai

\\\Raraonai Iesu///


\\Ngkana iai te kua irou

E roko uringam irou

Iaoni kieu ni matu

E kautai te nibwara//


Chorus

bottom of page