top of page

IA RAWEIA IBUAKOIA MOUAKENA

//Na kaina manikun abam ne,

Ietan aron buren butina ..a..a

Taraia ueni bakan nanou, te bure ngai te bunna raoi//

(x2)


CHRORUS

/ Ia raweia… ibuakoia mouakena

Ia taua ngai oh… ba raou n tiku mangaia …uuu/

(X1)


///Ia mii taraia ni uaningaina

Ba tarai buran kateina

E baka iai nanou mangaia

Ia taua ngai ba uen nanou///

(x3)


CHRORUS

/ Ia raweia… ibuakoia mouakena

Ia taua ngai oh… ba raou n tiku mangaia …uuu/

(X1)


Taratarai moaningarena

Ba I rawei bukini matana

Ia kewe ngai ba I aki taraia

Ma bon nanou e bane irouna

Instrument (lead guitar)


CHRORUS

// Ia raweia… ibuakoia mouakena

Ia taua ngai oh… ba raou n tiku mangaia …uuu//


Na kaina manikum abam ne,

Ietan aron buren butina ..a..a

Taraia uen bakan nanou, te bure ngai te bunna raoi

bottom of page