top of page

Enviromenta by Tekanene Mweia

Aio bwanan environmenta ni kaoriori

Nakoira ngaira I-Kiribati ni kabaneira

Ibukin maeura ma maeun abara ae tangiraki

Kai bon aaba aika rinano mani karako


Ongo ngkai te I-Kiribati

Arom ae kona karaoia


Chorus

Tararuai raoi maiun kain amarake

Aika maiu iaon taonon abara

Tai anai atama ma biken te aba

Bwa e na urua maiun ma teiraoin abara

Urubwaira ma bangabwaira

Bon kananoangara ma ara enviromenta


Te kaoriori riki nakoim te I-Kiribati

Ni kawakina aron maiu te on ma te kua

Bwa a rawa ni bua nakon taai aika ana roko

Bwa bon ika aika bane man ara marawa


Ongo ngkai te I-Kiribati

Arom ae kona karaoia


Chorus


bottom of page