top of page

E bwaka nanou n tangiria

E bwaka nanou n tangiriia

E bia reitai n tomai ma ngaia

Bwa tei Tamana ae I bura kaawa ngai

Bwa I kan maena ueen Abaiang


Chorus

Bwa tao Nna tei n iriira nanou aio

E uouota ana taeka nakoiu

Karabau ma mouakena

Ma taian ruube

Mareta tauai matan te monkey


Aroarou ni manikangareiko

Tiaki te bwai ae akea nanou iai

Bwa I ataia bwa ko bon kinaai

Bwa I kan riki bwa raom


Chorusbottom of page