top of page

E a roko te tai te raure nako

E a roko te tai te raurenako

Bwa te mwananga nako tinaniku

Kiribati ko a tiku

Tia boo rimwii


E na manga bon reke te tai

Are Nna manga okiriko iai

Ma te kukurei ao te moangare


Chorus

Au koraki ma raoraou

Ma neiere raou

E na teimatoa te tangira imarenau ma ngkami (bass - Ni karokoa manga reken te tai)

Ni kaitibo

Ae kakukurei

Te Atua imarenau ma ngkami


I bia aki kona ni mwaninga

Taian taeka n reirei nakoiu

Ana riki bwa kairirau ni bong nako

E na raonira te Atua

Inanon au tai ni waaki nako

Iaon au beku ma tibwangau nako


Chorusbottom of page