top of page

Bon te Kaimoa naba ngai Nee

Bon te kaimoa naba ngai ne

Boborau ma n tiriaba

Ma ni kaei aba aika raroa

Ao tangiram ae bon iririau


Ao ea reke ni baia nako mai irou

Tangiram a -are ia uouotia ngai

Korakain nanou ni kakantaninga

Te tai ae are na manga oki iai


Ao ngkoe raou ae koa tiku imwiu

Ko bia aki maninga taekau

Ba ti ngkoe raou nte aonnaba aei

Ao akea riki irarikim


Ai tokin nanou are I tangiria ngai

Nakoau are ia rineia ngai

Ba a taku ba e kakamaiu ma ni kakukurei

Mangaia I kananoanga iai

bottom of page