top of page

Bon au tangira - Lyrics by Bwari Buakaua

\\Bon au tangira ngkoe neiko ko ataia

Ko karikaki bwa te Uee akea n ai arona

Raou ngkoe nee inanon te itangitangiri

Bon ti Ngkoe Nee raou ni koaua//


Chorus

Sombo Neiko bon ti ngkoe

Rootin nanou ngkoe nee

Inanon auan te bong

Te bong ma te ngaina


\\E timwa n nanou Neiere te kamarakai

Are I rineiko ibuakoia mouakena

Tao nningai ke te taira are Nna ongo iai

Nanou Neiko Ngkana e riai//


Chorus


E timwa n nanou Neiere te kamarakai

Are I rineiko ibuakoia mouakena

Tao nningai ke te taira are Nna ongo iai

Nanou Neiko Ngkana e riai

bottom of page