top of page

Bibineri moan kunau

Bibineri moan kunau

E irimwairiri

Ararakean aban, ten Tabwakea

Taake ma taramouakena, te mauri oh!

E mauri oh, teraoi ao ai te tabomoa


Chorus

Au mwanewe, au mwanewe, au anaa

Au kai ae matoa

Ibuakon, te runga ni mwamwaie


Tokarakin tangin au mwanewe, au mwanewe

E koro angina ma ririna, i moa i moa

I moa i moan te baronga ni kukurei

E taonataona man te kai, e raure ueena


Chorusbottom of page