top of page

Aua inano

Nnang katika kieu te tang

Ao uningau te ururing

Rabunau ae te ribwara

Nangoau te kainano


Chorus

Nangi nako ko nangi tiku

Iaon taunibong

Nangi nako aua inano

Te kakatanga nanou


Nangi bon taona nanou

Ni karokoa te tai

Bon tibwangan nanou

Neiei ao akea boona irou


Ai batira iangoan arom

Ma kanikaniana

Ko kakeai ko keweai

Nakomai iaon ni maungabottom of page