top of page

Aio tangin Nanou

Aio tangin nanou ba kam na ongora

Ngke ongo N aia moti mataniwi

Taekan kabaneakiu man te reirei


Oh e kananoanga (taekan Eritara)

E tio ibukini ban bangotan te rabakau

I Rongorongo ibukin tangiran Nei Rita


Uringan arou mangaia

Ni kakareke tangira inanon te tenaroka

I Rongorongo iaoni Beru


Rawatin nanou tokatibweren nanou

Te abakati ni imatang

E tikiraoi tarana irou ba bon raou neiei

bottom of page