top of page

Ai tera kanan te Mwane

Ai te ririkanaia terana

E uruaki au berita

Man teboakinna tengai

Inanon tiku I Rabi


Ai te riribuaka terana

Nanoia am koraki ni ribaai

Ngke nna roko n raira ueen nanou ohh

Ma a bon rawa n tarai matau


Ai tera kanan te mwaane?

Ti te titiku iaan bukarere

Ni uaa e tabwena te ngaina

Ao a tiba kabarai bure


Namatia mai nanou ohh

Bwa ea oki au man aei

Mai inanoni ngaona are

Nabebaneaki iai


Ai rabawara te tangira

Ba e a oki au man aei

Ma iriana te wakoi aba

Te bong ae koraki

bottom of page