top of page

Ai te kuba terana ngai

Ai te kuba terana ngai

E karina n ongo neiei

E uotia, te angi, te angi bururu

E a reke nanon neiei, are mamaten nanou

Karabakau....

E roroota nanou

E roota nanona natiu

Kabuebuen taekau ma rongorongou nako

E rabwa Uean te tangira

Are kabaira n ara berita

E riki bwa kakorakoraau n au berita


Nang buuta kaiu aio

Ma ni kabwaranakoa nako

Tao tiaki koreau ma ni katabwena ni karawa

Ana buti n toki tangin nanou

E na raoi nanoni marawa

E na mauna aonnaba n bururuun te ang

Au beerita raou oh

Bwa koreau, bon ti ngkoe

Au bwai ma ngkoe te tangira n taai nako


bottom of page