top of page

Te toariki (E rine irou te bong aei)

Mwaitoron angin te tabo

Te kainga kan nako ni mata

Are e mena iai nanou

Au tangira

E uruaki nanou iroun neiei

Bwa tao iai aki raun nanona irou

Ma I a butiiko kabwarai au bure

Chorus

E rine te bong are (I kuneko)

Iai Nei nanou (Nei nanou)

Mena irarikiu ngkana ko kainanoai

Nna keiaki ngai ni karaoa (Are ko)

Tangiria nee (Bwa tia aonga)

Ni maeka inanon te kukurei

Te toariki tanimai nee

Bwa I kan ongo kaua bwanaam

Are ko tuangai nee te moan tai

Bwa e aonga n rau nanou aio nee

Ti te tangitangiriko nee

Ngarengarem e ititi n roko

Inanou

Chorus

bottom of page