top of page

Tai riribai

Tai riribai......X4

Inanou iroum ao tangiram

E iti irou bwa bon ti Ngkoe

E taonai te iango

Ma E kewenai angina

Tai riribai........X4

Norakim irou, inanon te bar

\\Te rawabono//

Mataiakinan Taram irou

Te mamataraoi Te titikaraoi

\\\Tai riribai///

bottom of page