top of page

Nei Rotinia

\\Waakin au iango

Nakon neiere raou

Ngke I moan noori matam

Matau ae karekea nanou//

Chorus

\\Rotinia nanou oh

Nei Rotinia nanou

Nnigai ningai am tai

Ni motika nanom//

Anganai anganai

Raou nanom

Mai iroum

\\Riri-annau

Ririanna am tabo

Bikenibeu maeao

Mwakerake am tabo nee

Bwa koron tangiram

Ae e a uouotai nako//

Final chorus

\\Rotinia nanou oh

Nei Rootinia nanou

Anganai anganai

Raun nanou mai iroum//

\\Anganai anganai

Raun nanou mai iroum//

bottom of page