top of page

Nei Rerebwan

Moan nooran

Te nati aei I matau

Inanon au tai n kakamwaewe

Nte Otintaai Hotel

Ngke I a kaota

Matau ni kan rena ma ngaia

Ma are tarai ni matana

E aki kukurei

Chorus

Nei Rerebwan au moomi ngkoe nee

Ko moa n au tangira

Ko bura ko rine inanou

Ibuakoia tabon rorom

Tai titinanikuai nee

Mwaneai nimtai manoai

Rerebwan tina booti nanora

Inanon te tangira ae kororaoi

\\Tangira

Ae teimatoa inanou

I tiku ni maeka ma ngaia

N aki toki

Nanou tii

Te kan memena n iteran

N am reirei nursing school

Are I a mwaneia ngai

Chorus

\\\Au kairua

Nakoim ma raraom ni kabane

Kabwarai au bure iai

A riki bwa reireiau

Keiakina

Am reirei ao uringa au taeka

It’s not the end of the world

Ara bwai te tabomoa

bottom of page