top of page

Bon te tia bure Ngai

Ana tangira Atuau

E mimi nanou iai

Bwa e anga maeuna natina

Iesu ae mate ibukiu

Chorus

Noora Iesu

Ngkai e a tine

Ao rarana e wanako

Bureu a kaitiakaki

I a kamaeuaki Ngai

Bon te tia bure Ngai

Bon te tia mate Ngai

Ma e tangirai Iesu

Bwa e na kamaeuai

Chorus

Tina tiroi maeura Ngkai

N aki mwaninganako

Tina uringa te tangira

Ae maten Iesu ibukiu

Chorus

bottom of page