top of page

Titiana Ngkoe Te Aono ni Kiribati

Ti na nori man n tarai nako

Nigai ake kekeiaki

Taian nano korakora

Ribuakon angibuaka

E bono man tei ni matoa

Tarakina te iango oh

E taku te taeka babane

Ni mamauakoiai.

Chorus

Ao antai aomata aika

Rorobuaka iaon Titiana (Bass: iaon titiana)

A ngarengare ni kanimomoi ni kanimoomoi

Bwa ea bane n neneaki iaon Titiana.

Ngkoe te aono ni Kiribati

Bareiko kawaetaata

Tai manga nano ni bibitaki

Te taeka n nakomai

E raure ueena Titiana

Mai iaon te aono n Toromon

Te aba ae uaiakinaki

Irouia roronako.

bottom of page