top of page

Nei Aana Ueen nanou

Moan reken nanou iroun te nati aei

Ngaia bon te nati n nabeaki raoi

Nanou ni kan reitia ma e taonai nee angina mamau

Nna kataia bwa e kawa nanou aio.

Chorus

Nei Aana Uen nanou I tangiriko ngai

N Rotin abana ae beberake ae Marakei

Te I Arorae e tangiriko n toan te bong koraki

Uringai nee n tokin tabem.

N te taina nee ngke I nakoim ao matam a kaota te aki kukurei

I a ataia bwa a bn rarangaki taekau nakoim.

Ko aki reitai ma n tuangai bwa tera koana irou.

Neiko ko ogogo irouia raoraom.

bottom of page